OVER VERWIJSPUNT 078

In het najaar van 2021 is Verwijspunt 078 ontstaan uit een initiatief van de VVT alliantie Waardenland. In aanloop naar de opening van Verwijspunt 078 is met een brede groep betrokkenen nagedacht over de blauwdruk van Verwijspunt 078. Hieronder vallen zeven VVT-instellingen, het Albert Schweitzer ziekenhuis en de huisartsen in de regio.

Naast een verbeterde samenwerking in regio Drechtsteden tussen de diverse betrokkenen hebben wij onderstaande doelen voor ogen:

  • Cliënten ontvangen sneller de juiste zorg op de juiste/gewenste plek. Doordat een overzicht beschikbaar is van alle beschikbare plaatsen, ontstaat de mogelijkheid beschikbare alternatieven aan te bieden.
  • Afname van het aantal plaatsingen/ ligdagen op ‘verkeerde bedden’.
  • Tijdsbesparing voor verwijzers (huisarts, ziekenhuis, casemanager).
  • Het kan een impuls geven aan de toeleiding tot VPT/MPT omdat Verwijspunt 078 kan beoordelen of deze leveringsvormen voor de cliënt passend zijn.
  • Verwijspunt 078 genereert informatie over de vraagontwikkeling omdat trends zichtbaar worden.

Onze triagisten zijn geselecteerd en opgeleid om de triage goed te kunnen doen. Zij denken graag met u mee.

Ons werkgebied
Er is gekozen voor een geografische indeling aansluitend aan het werkgebied van Verwijspunt 078. In onderstaand overzicht vindt u het basis werkgebied en aansluitend werkgebied.

Werkgebied Verwijspunt 078

De samenwerkingspartners

0
Aangesloten zorginstellingen