Uw privacy op de website van Verwijspunt 078
Op de website van Verwijspunt 078 worden momenteel geen gegevens verzameld via een contactformulier en er wordt dus geen data van gebruikers opgeslagen. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website hierin. In deze privacyverklaring wordt dit verder uitgelegd.

Definitie van persoonsgegevens
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een ‘ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben, bekend is dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?
Op deze website worden enkel gegevens verwerkt aan de hand van (geanonimiseerde) tracking cookies, waarmee bekeken kan worden hoe de website bezocht wordt.

Cookies binnen deze website
Een cookie is een bestand dat via de website op uw computer opgeslagen wordt, om bezoekers van een website te identificeren. Ze kan informatie bevatten als datum en tijd van het bezoek, gebruikersnamen of door de bezoeker gekozen instellingen voor de betreffende website. Webbrowsers bieden de gebruiker de mogelijkheid om ondersteuning voor cookies geheel of gedeeltelijk uit te schakelen, vanwege bijvoorbeeld een behoefte aan privacy.
Verwijspunt 078 gebruikt alleen cookies voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Als u bezwaar heeft tegen deze vorm van gegevens vastleggen, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u tot sommige pagina’s van deze website geen toegang krijgt.
We analyseren geen persoonsgegevens noch worden deze verder door ons verwerkt.

Wat doen wij met uw gegevens?
Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker. Informatieprofielen houden bij waarop gebruikers zoeken (zoektermen), welke informatie ze opvragen en bijvoorbeeld hoe ze door de site navigeren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Ze kunnen dus niet worden herleid naar een persoon.

Verstrekking aan derden
Als verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens alleen ter beschikking onder door de ons opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Dit betreft de hostingpartij van onze website waar een verwerkersovereenkomst mee is afgesloten.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan avg@hetparkhuis.nl.

Informatie over ons privacybeleid
Voor alle andere vragen over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar avg@hetparkhuis.nl.